Välkommen till Fyrkantens Klätterklubb!

Fyrkantens klätterklubb är en ideell förening som är till för alla inom fyrkantenområdet som är intresserade av klättring i alla dess former.  Föreningen är medlem i Svenska Klätterför-bundet och är därigenom även ansluten till den internationella klätterorganisationen UIAA.

Klubbens ledord är Klättring för alla! och vår ambition är att detta ska genomsyra alla våra olika verksamheter. Välkommen till klubben!

Klättring för alla

Fyrkantens klätterklubb är extra mån om att alla både kan och får vara med i klubbens olika verksamheter - oavsett var i livet man befinner sig.

Steget efter nybörjarkursen kan vara svårt att ta, så klubbens olika verksamheter ska ge barn, ungdomar och vuxna möjlighet att finna sin egen nivå på, och form av, klättring.

Barn-, ungdoms- och familjeverksamheter är en speciellt viktig del i klubbens aktiva arbete.

Instagram

Nyheter

Fyrkantens klätterklubb har även en facebooksida där all information kring klubben fortlöpande publiceras. Även information kring kurser, utbildningar och olika klubbaktiviteter publiceras fortlöpande på vår facebooksida.

Fyrkantens klätterklubbs Facebook sida

 

Vi har även en Facebook grupp där alla kan söka medlemskap och ex göra inlägg/kommentarer, söka klätterpartners, framföra åsikter och önskemål etc.

https://www.facebook.com/groups/FyrkantensKlatterklubb/